Skip to main content

Initiaties & Workshops

Circant biedt de mogelijkheid om specifiek aan uw eisen rond circus te voldoen buiten de reguliere lessen om. Combinaties die verrijkend werken voor elk individu en elke groep.

 • Niet om te kijken, maar om zelf te DOEN! Beweging, expressie, fysieke en mentale grenzen verleggen, creativiteit, samenwerken...
 • Via samenspel en oefening maken we ons allerlei technieken eigen, lichaamscontrole troef (ontspanning door inspanning) en vooral veel spelplezier en succeservaringen.
 • Een gediplomeerde circuspedagoog leert je de juiste technieken op een leuke en veilige wijze.

De mogelijkheden We bieden een tweetal mogelijkheden als vertrekpunt:

 1. Open piste: initiatie waar de deelnemers kunnen komen en gaan.
 2. Workshop: hier wordt in groep gewerkt rond een bepaalde techniek. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
  • jongleren
  • stelten
  • piramides
  • clownerie
  • diabolo
  • eenwieler
  • koorddansen
  • uw eigen suggesties (indien uitvoerbaar)

Wat wij meebrengen Er is standaard circusmateriaal beschikbaar:

 • Jongleermateriaal (balletjes, doekjes, kegels, bordjes, diabolo’s)
 • Evenwichtsmateriaal (rolla bolla, eenwielers, koorddans, loopbal, tonnen, ...)

Uw locatie Wat hebben wij nodig op uw locatie?

 1. Een ruime zaal (15m op 10m op 50m) of een plaats buiten (indien mooi weer).
 2. Valmatten zodat we eventueel aan acrobatie kunnen doen.
 3. Tafels en stoelen zijn dikwijls ook handig zodat deelnemers zich kunnen vasthouden tijdens het oefenen met evenwichtsmateriaal.

Kostprijs De kostprijs is afhankelijk van een aantal zaken. Afgaande op onderstaande informatie kunt U bij benadering bepalen wat de kostprijs gaat bedragen. Neem zeker contact op met ons indien u speciale wensen hebt.

Kostenpost Prijs (EUR)
De lesgever (ca. 15 kinderen per lesgever) per uur 50,-
Materiaal éénmalig per dag 100,-
Materiaal voor daar opvolgende dagen (enkel als het materiaal ter plaatse kan blijven!) 25,-
Vervoerskosten 0,50/km

Reservatie Vul een reservatie in via het reservatieformulier.

Doelgroepen Wij kunnen een groot aantal verschillende doelgroepen aan:

 • Schoolprojecten: variërend van sportdaginitiatie tot maken van circusvoorstelling.
 • Bedrijven: Variërend van open familiedagen tot geleide teambuildingssessies.
 • Op allerlei evenementen van dorpsfeest, opendeurdag tot festival.
 • Pedagogische projecten, vormingswerk op maat en ervaring gesneden: kansarmoede projecten, werklozenwerking, gevangeniswezen, bijzonder onderwijs, opvoeders, ...
 • Navorming van lerarenbijscholing tot jongerenwerkers, opvoeders, ...
 • Jeugddiensten en andere organisaties die zich nog niet konden terugvinden in bovenvermelde.

Doelstellingen en vormgeving Een sessie kan met meer of minder accent op specifieke doelstellingen. Hieronder volgt een opsomming van de mogelijkheden:

 • Motorisch: Iets kunnen, fysieke en mentale grenzen verleggen, leren ontspannen in de inspanning, lichaamsbewustzijn verruimen en zo zelfvertrouwen sterken? Dit niet via dril maar spelmatig en door educatieve (hulp)-oefeningen aan te bieden.
 • Creativiteit: pistes aanbieden om aangeleerde technieken een eigen KARAKTER te geven.
 • Sociale vaardigheden: Groepsbesef, samen sterk, samen durven (respect voor groep is prioriteit), kijken naar anderen, vertrouwen opbouwen (geven en ontvangen) dmv partnerwerk
 • Expressie: durven tonen voor groep (trage opbouw van tonen in kring tot ziels alleen!)
 • Veel kooroefeningen, vertrouwensspelen, drama en clownerie